Factura electrònica

El tràmit

Oblideu-vos del paper i beneficieu-vos de la facturació electrònica: reducció de costos, seguretat i agilitat en la tramitació. Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

Avís importat: Codi d’òrgan gestor, Unitat tramitadora i Oficina comptable (codi DIR-3) és una dada imprescindible a l’hora de introduir les factures electròniques.

El nostre codi DIR és:

  • LA0003357 per Òrgan gestor
  • LA0003357 per Unitat tramitadora
  • LA0003357 per Oficina comptable

Les dades bancàries introduïdes a la factura electrònica han de ser les mateixes informades i diligenciades a través del formulari de “Sol·licitud de dades bancàries” per a la realització de pagaments de la Tresoreria.

Accessos

Bústia electrònica

Per accedir a la bústia de factures electròniques cal fer clic en el següent enllaç.

Accés a la bústia

Com ampliar informació sobre la factura electrònica?

Per accedir a ampliar informació només cal fer clic en el següent enllaç.

Ampliar informació